Setkání s veřejností

Praha 9, Praha-Letňany, Praha-Březiněves, Praha-Kbely, Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha-Satalice, Praha-Vinoř, Veleň, Přezletice

Proběhla další online schůzka pořádaná Správou železnic na téma představení aktuálního stavu přípravy vysokorychlostní tratě z Prahy do Drážďan. Pozváni byli zástupci výše uvedených městských částí a obcí. Byl představen harmonogram pro další postup přípravy této tratě.

Zástupci Správy železnic představili účastníkům schůzky výstupy ze Studie proveditelnosti Nového železničního spojení Praha – Drážďany a návrhové řešení v zájmovém území Praha-Balabenka – sjezd Lovosice/ Litoměřice.

Součástí schůzky byla diskuze o tématech týkajících se zájmového území.