Setkání s veřejností

Praha-Dolní Počernice

O vedení vysokorychlostní trati na území Prahy jednali zástupci Správy železnic spolu se zastupiteli pražské městské části Dolní Počernice.

Po úvodním představení aktuálního stavu příprav VRT Praha přítomní diskutovali o možné podobě vedení trati v této lokalitě. Účastníci setkání byli seznámeni s podobou trati navržené ve studii proveditelnosti. Následující diskuse se týkala zejména protihlukových opatření a dalších procesních kroků. Sesbíranými podněty se bude v další fázi zabývat projektant tohoto úseku.