Setkání s veřejností

Staňkovice, Trnovany, Litoměřice, Bohušovice nad Ohří, Ploskovice, Tašov, Malečov, Hlinná, Býčkovice, Žitenice, Terezín

Další ze série informačních schůzek Správy železnic v okolí plánované vysokorychlostní trasy z Prahy do Drážďan se uskutečnila online. Pozvaní byli zástupci výše uvedených obcí a měst. Účastníci byli seznámeni s aktuálním stavem i s dalším plánovaným postupem přípravy.

Zástupci Správy železnic představili účastníkům schůzky výstupy ze Studie proveditelnosti Nového železničního spojení Praha – Drážďany a návrhové řešení v úseku Roudnice nad Labem – Ústí nad Labem.

Proběhla diskuze o tématech týkajících se navrhovaného vedení nové trati.