Setkání s veřejností

Úžice

O vývoji příprav vysokorychlostní trati v úseku Praha-Balabenka – Litoměřice, který je součástí VRT Praha – Drážďany, jednali zástupci Správy železnic se starostou obce Úžice.

Účastníci diskutovali o tématech týkajících se aktuálního stavu navrhovaného technického řešení v této lokalitě a také o obavách i požadavcích, které obec má. Všechny podněty i obavy si tým VRT poznamenal, aby s nimi mohli projektanti pracovat při přípravě projektové dokumentace. Správa železnic na závěr potvrdila úzkou spolupráci s obcí při dalších přípravách a pravidelné předávání informací.