Aktuality

Vysokorychlostní tratě získaly oporu Středočeského kraje

Zástupci Správy železnic získali důležitou podporu od Středočeského kraje na pondělním zasedání zastupitelstva. Na setkání představili všem přítomným projekt vysokorychlostní tratě (VRT) v České republice, resp. v kraji Středočeském včetně všech jeho přínosů a aktuálního harmonogramu.

Po prezentaci zastupitelé zahrnuli odborníky ze Správy železnic dotazy různého charakteru. Středočeští zastupitelé zprávu o aktuálním vývoji projektu jednomyslně přijali. Podle zastupitelů jsou vysokorychlostní tratě pro kraj přínosné. Podpořili také vazbu mezi VRT, regionální dopravou a navrhovanými terminály. Region je pro VRT klíčový, povedou přes něj tři úseky.