Čím žijeme

Z tratí Správy železnic zmizely další desítky přejezdů

Správa železnic úspěšně pokračuje ve snižování počtu přejezdů na své síti. Od počátku roku 2022 bylo zrušeno již bezmála sedm desítek úrovňových křížení železnice s dalšími komunikacemi. Vedle úprav vedoucích k vyšší úrovni zabezpečení železničních přejezdů představuje právě redukce jejich počtu další významnou cestu ke zvyšování bezpečnosti jak drážního, tak silničního provozu a jejich plynulosti. Nejbezpečnější přejezd je totiž takový, který vůbec neexistuje.

 

Zatímco před dvěma lety ubylo 37 a loni 52 přejezdů, letos tempo dále zrychlilo. Ze 7 734 na začátku roku 2022 se počet přejezdů na tratích Správy železnic snížil již o 69. Projevuje se tak zjednodušení celého procesu rušení železničních přejezdů díky novelizované legislativě účinné od roku 2021. Ta usnadňuje řešení v případech, kdy se cesta přes jiný přejezd s minimálně stejným stupněm zabezpečení neprodlouží o více než pět kilometrů. Po individuálním posouzení a dohodě se samosprávami a dalšími dotčenými subjekty jsou rušeny především málo využívané přejezdy na polních a lesních cestách, kde Správa železnic často řeší také náhradní přístup k dotčeným pozemkům. Jde ale i o přejezdy naopak s vysokou intenzitou dopravy, které jsou nahrazovány mimoúrovňovým křížením.

Z letos dosud zrušených přejezdů šlo v 34 případech o úrovňová křížení zabezpečená výstražným křížem, dalších 22 bylo osazeno mechanickým přejezdovým zabezpečovacím zařízením. Zanikly ale i přejezdy s výstražnými světly či závorami, často v souvislosti s modernizací tratí. Například díky přeložkám v rámci modernizace 4. železničního koridoru.

Plné dvě desítky zaniklých přejezdů se nacházely na území Středočeského kraje, po deseti ubylo v kraji Jihočeském a také Moravskoslezském. Naopak v Plzeňském kraji nebo například na Vysočině bylo letos zatím zrušeno pouze po jednom přejezdu. V drtivé většině zanikla křížení dráhy s místními a účelovými komunikacemi, pouze osm přejezdů se nacházelo na silnicích vyšších tříd. Obdobným tempem jako letos by mělo rušení přejezdů pokračovat i v následujícím roce.