Aktuality

Termín ukončení podávání žádostí o vysvětlení soutěžních podmínek

Zadavatel si dovoluje upozornit dodavatele, že dle odstavce 5.3.1 Soutěžních podmínek mohou podávat žádosti o vysvětlení Soutěžních podmínek pouze písemně, a to nejpozději 17 dní před uplynutím lhůty pro podání soutěžního návrhu, tj. nejpozději do 25.1.2021 do 24:00 hodin.

Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby v případě, že mají jakékoliv žádosti o vysvětlení Soutěžních podmínek, využili výše uvedené lhůty a tyto žádosti Zadavateli včas podali. Po skončení výše uvedené lhůty již nebude Zadavatel přijímat další žádosti dodavatelů o vysvětlení Soutěžních podmínek.