Aktuality

Proběhlo úvodní setkání se zástupci Prahy-Velké Chuchle

Dne 15. prosince 2020 proběhlo úvodní jednání mezi Správou železnic a zastupiteli Prahy-Velké Chuchle. Hlavní náplní jednání bylo seznámení zastupitelů obce se současným stavem přípravy projektu a jeho rozdíly oproti předchozí dokumentaci z roku 2009.

Z technických oblastí se probírala zejména plánovaná přestavba Branického mostu, stavba nových tunelů a omezení vlivu stavby na život obyvatel městské části. Zastupitelé obce požadují po Správě železnic co nejkratší trvání stavby na území Prahy-Malé Chuchle, zachování plné dopravní obslužnosti oblasti a navrácení dočasných stavenišť do původního stavu. Správa železnic potvrdila její stávající záměr nemít na území Malé Chuchle hlavní zařízení staveniště pro stavbu tunelů a použít tuto oblast jen pro přestavbu Branického mostu, stavbu portálů tunelu a jejich technologických zařízení a případně pro pomalou ražbu tunelů směrem k pražským rozpletům. Očekávané dopravní zatížení této oblasti je mnohanásobně nižší než v dokumentaci z roku 2009.

Správa železnic a zastupitelé Prahy-Velké Chuchle se dohodli na uspořádání setkání s občany dotčených částí MČ po rozvolnění současných covidových opatření a poté, co se znovu-rozběhnou zahájené práce na projektu (Správa železnic očekává zahájení prací v květnu 2021 po ukončení soutěže na zpracovatele dokumentace).