Aktuality

Aktuální postup stavebních prací v uzlu Pardubice

Práce na celkové modernizaci pardubického uzlu neutichají ani v zimním období. Kromě budování provizorních přeložek na kolejovém rozvětvení ve směru na Choceň probíhají ve stanici Pardubice hlavní nádraží také přípravné práce pro výstavbu zcela nového 5. nástupiště.

V závěru měsíce ledna byla zahájena výstavba provizorní přeložky staniční koleje číslo 2 přes nový Ostřešanský most. K jejímu zprovoznění došlo 16. února. Hned vzápětí navázaly práce na budování provizorní přeložky také v případě staniční koleje číslo 1 přes mostní provizorium. Vlaky by ji měly začít využívat od 10. března.

Pokračuje výstavba pilířů k lávce pro pěší, pracuje se i na rozvodech inženýrských sítí, osvětlení, kabelovodech, technologických budovách a na vlečkách v průmyslových areálech. Současně probíhají přípravné práce pro výstavbu nového 5. nástupiště a přístupu k němu z podchodů.

Na přelomu března a dubna jsou v plánu práce nezbytné pro založení mostu přes ulici Jana Palacha. Během dubna proběhne demolice krajních opěr a nosných konstrukcí mostu nad chodníky. Od 1. do 7. července dojde k úplné uzavírce ulice Jana Palacha včetně chodníků. Provede se demolice konstrukce mostu nad komunikací a následně osazení jeho nové nosné konstrukce. MHD vedená po ulici Jana Palacha bude v tomto termínu vedena po náhradních trasách, v následném období do 31. srpna dojde po dohodě s Dopravním podnikem města Pardubice k náhradě trolejbusových linek autobusy