Aktuality

Aktuální průběh rekonstrukce mezi Ústím nad Orlicí a Brandýsem nad Orlicí

Letos v únoru začala rekonstrukce jednoho z posledních dosud nemodernizovaných úseků prvního koridoru, který se nachází mezi stanicemi Ústí nad Orlicí a Brandýs nad Orlicí. Cílem projektu je nejen celkové zlepšení stavu drážní infrastruktury, ale také zvýšení její kapacity vybudováním nové odbočky Bezpráví.

Přípravné práce zahrnovaly zejména kácení zeleně, zahájení výstavby technologického objektu na budoucí odbočce Bezpráví a budování přístupových komunikací. Během květnových výluk došlo ke snesení stávající koleje číslo 6 ve stanici Brandýs nad Orlicí, výstavbě základů trakčních stožárů a přeložkám kabelů.

V termínu od konce května do závěru září provedli stavbaři mimo jiné snesení stávajícího železničního svršku a zřízení nového spodku a svršku v odbočce Bezpráví, a to včetně vložení dvou výhybek. Současně zde došlo ke zprovoznění nového technologického objektu. V úseku Ústí nad Orlicí – odbočka Bezpráví se provedlo osazení nového trakčního vedení, stejně tak se pracovalo na čtyřech mostních objektech. Za zmínku stojí rovněž zpevnění břehu Tiché Orlice ve stanici Brandýs nad Orlicí a zprovoznění zabezpečovacího zařízení.

Práce probíhající v termínu od konce září do poloviny října se pak nesly ve znamení prací na trakčním vedení včetně osazení nového v odbočce Bezpráví, která byla zároveň vybavena dalšími dvěma výhybkami. Pokračovala výstavba nového technologického objektu ve stanici Brandýs nad Orlicí, pracovalo se rovněž na odvodnění celého traťového úseku.