Setkání s veřejností

Bašť

Obyvatelé a představitelé obce Bašť se sešli se zástupci Správy železnic, aby společně diskutovali o vysokorychlostní trati, zejména pak o úseku VRT Podřipsko.

Úvodem byli přítomni seznámeni s benefity, které vysokorychlostní tratě přinesou a také s procesními kroky, které jsou nutnou součástí přípravy budoucí rychlodráhy. Následovalo představení připravovaného vedení trati v okolí obce Bašť.

Druhá část byla věnována diskusi všech přítomných, ve které dostal prostor i Ing. Martin Klečka, Ph.D., předseda Koridoru D8. Nejvíce dotazů směřovalo k tématu hluk, další se týkaly prostupnosti krajinou a návštěvníky rovněž zajímalo, jakým způsobem je možné se k připravované stavbě vyjádřit a zaslat podněty.

Jakýkoliv dotaz můžete směřovat přímo na tým přípravy VRT Správy železnic na e-mailové adrese vrt@spravazeleznic.cz.

Files to download

Prezentace BAŠŤ, květen 2023 (4.1 MB) pdf