Aktuality

Zakázka na aktualizaci dokumentace pro územní řízení se vypíše znovu

Na základě námitek jednoho z uchazečů byla Správa železnic nucena zrušit zakázku na aktualizaci dokumentace pro územní řízení. Tato zakázka bude opětovně vypsána v roce 2021. Práce na projektu tudíž nebudou obnoveny minimálně do června 2021.

To má bohužel za následek i opoždění původně plánovaných setkání s veřejností z jara 2021 na léto až podzim roku 2021. Obdobná situace nastává u geotechnických průzkumů, vrtné soupravy nevyjedou na pole dříve než ke konci roku 2021. O vypsání nové veřejné zakázky budeme informovat na těchto webových stránkách.

Začátek realizace projektu není tímto rozhodnutím ohrožen.