Aktuality

Hledáme projektanta modernizace úseku z Výstaviště do Dejvic

Správa železnic vyhlásila tendr na zhotovitele dokumentace pro společné povolení stavby pro další část trati z Prahy na Letiště Václava Havla. Vítěz vytvoří projekt pro téměř tříkilometrový úsek mezi již budovanou zastávkou na Výstavišti a stanicí v Dejvicích. Ta bude nově umístěná v podzemí a nabídne lepší napojení na stanici metra Hradčanská. Výsledkem modernizace bude dvoukolejná elektrifikovaná trať, která povede z velké části v tunelu. Realizace stavby se předpokládá v letech 2026 až 2029, celkové náklady dosahují 7,66 miliardy korun.

V rámci projektu železnice na letiště aktuálně probíhají práce v úsecích Praha-Bubny – Praha-Výstaviště a Kladno – Kladno-Ostrovec. Další části tratě jsou v různém stadiu přípravy. Konkrétně pro úsek z Výstaviště do Dejvic již byla dokončena dokumentace pro územní řízení, v první polovině letošního roku předpokládáme vydání územního rozhodnutí.    

Cílem plánované stavby je modernizace celého úseku, která zahrnuje jeho zdvoukolejnění a elektrifikaci. Současně se zruší všechny přejezdy. Na povrchu trať povede pouze v lokalitě Stromovky, poté vlaky vjedou do tunelu. V podzemí se bude nacházet i přesunutá stanice Praha-Dejvice, ze které bude přímý přestup na metro. Stávající nádražní budova bude opuštěna.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 162 289 215 korun bez DPH. Samotná realizace prací se plánuje v letech 2026 až 2029.

Realizace stavby Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) - Praha-Dejvice (včetně) je schválena ke spolufinancování Evropskou unií z Nástroje pro propojení Evropy (CEF).

Files to download

tisková zpráva ke stažení (88.0 kB) pdf
Stromovka (3.0 MB) png