Setkání s veřejností

Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava

Tým přípravy vysokorychlostních tratí Správy železnic představil projekt budování zcela nových traťových úseků na semináři pro zastupitele Kraje Vysočina.

V prezentaci shrnul dosavadní postup v projektování vysokorychlostních tratí (VRT) a prezentoval navržené vedení železnic v krajině a možná opatření na ochranu životního prostředí a obyvatel a další aktuální informace.