Setkání s veřejností

Krupka

Zástupci Správy Železnic opět vyrazili do terénu. Tentokrát navštívili město Krupka. Společně s představiteli města jednali o vývoji příprav vysokorychlostních tratí v Ústecké kraji.

Odborníci týmu přípravy VRT s přítomnými projednávali témata týkající se lokálního řešení navrhovaného vedení nové trati, poté následovala diskuse o požadavcích obce. Sesbíranými podněty se budou projektanti intenzivně zabývat při dalších přípravách.