Setkání s veřejností

Ledčice

Tým přípravy vysokorychlostních tratí ze Správy železnic navštívil Kulturní a společenské centrum U Cinků v Ledčicích. Na veřejném projednání jsme představili připravované vysokorychlostní železnice.

Přítomní byli seznámeni s aktuálním stavem příprav vysokorychlostní tratě v úseku Praha – Ústí nad Labem – Drážďany, včetně odbočné větve Praha – Most. Zástupci Správy železnic následně vyslechli podněty zastupitelů, kterými se budou při dalších přípravách spolu s projektanty zabývat.