Aktuality

Lidé si prohlédli rekonstrukce Negrelliho viaduktu. Vlaky tudy projedou v červnu

Rekonstrukční práce na Negrelliho viaduktu postoupily do závěrečné třetiny. Při této příležitosti Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) stavbu na jeden den otevřela veřejnosti. Zájemci, kterých bylo přes deset tisíc, měli jedinečnou příležitost prohlédnout si část unikátního mostu a projít se po místech, kde už příští rok v červnu budou opět jezdit vlaky.

Den otevřené stavby na Negrelliho viaduktu se konal v neděli 29. září od 10 do 16 hodin. Trasa prohlídky mostu byla jednosměrná, začala v ulici Prvního pluku na východní straně nedaleko křížení se Sokolovskou ulicí a končila na ostrově Štvanice.

V části, kudy prohlídka vedla, už jsou na viaduktu položené antivibrační rohože, které přispějí ke snížení hluku při provozu vlaků. Na Štvanici byly připraveny prezentační stánky ministerstva dopravy, SŽDC a dalších podřízených organizací.

Rekonstrukce historického Negrelliho viaduktu začala v červnu 2017 v celém 1,5 km dlouhém úseku. Zahrnuje sanaci všech 99 původních mostních oblouků, z nichž osm překračuje Vltavu.

Zprovoznění se předpokládá v červnu

V rámci rekonstrukce se sjednocuje řada částí a prvků, které byly nesourodé a lišily se jak konstrukcí, tak tvarem. Stavba řeší i náhradu zastaralého zabezpečovacího zařízení moderním elektronickým a výměnu 3,3 km kolejnic.

Během posledních měsíců proběhlo osazení nové ocelové mostní konstrukce přes ulici Prvního pluku. V červenci začala montáž ocelové konstrukce nového mostu přes Křižíkovu ulici včetně bednění a ochranné konstrukce nad vozovkou, která byla v uplynulých dnech kompletně dokončena.

Aktuálně se v rámci rekonstrukce dokončují izolace, na podzim se začne navážet štěrk, bude zahájena pokládka kolejí, zabezpečovacího zařízení a výstavba trakčního vedení v úseku Bubny – Hrabovka.  Na jaře příštího roku proběhnou dokončovací práce na odbočné větvi z Křižíkovy ulice na Masarykovo nádraží. Zprovoznění Negrelliho viaduktu se pak předpokládá v červnu, tedy už za necelý rok. Následně budou prováděny už jen opravy povrchů pod viaduktem.