Aktuality

Mezi Bezprávím a Ústím nad Orlicí se dokončují opravy poškozených kabelů, omezení pro vlaky skončí kolem poledne

Během prací sanační linky na aktuálně modernizovaném úseku prvního koridoru došlo ve středu odpoledne k poškození kabelů traťového zabezpečovacího zařízení a zároveň i optického kabelu. V důsledku poruchy jsme evidovali i výpadek zabezpečovací technologie v Chocni.

Kabelizace a hloubka jejího uložení byla vytyčena správcem a protokolárně předána zhotoviteli stavby. Důvodem poškození vytyčených kabelů bylo nedodržení technologických postupů prací v ochranném pásmu kabelové trasy.

Odhadovaná materiální škoda činí přibližně 3 miliony korun, Správa železnic ji bude uplatňovat na zhotoviteli stavby spolu s dalšími sankcemi.

Provoz v dotčeném úseku jsme včera v 18:20 obnovili s omezením. Plné obnovení provozu předpokládáme okolo dnešní 12. hodiny.