Aktuality

Mezinárodní architektonická soutěž na Centrálu Správy železnic

Správa železnic se rozhodla vytvořit moderní a efektivní prostředí pro své pražské zaměstnance formou centralizace do jedné lokality. V souvislosti s tímto záměrem nyní vyhlašuje mezinárodní architektonickou soutěž na podobu nové centrály, která by se měla nacházet v jižní části pražského Smíchova, v oblasti těsně přiléhající k současné výpravní budově stanice Praha-Smíchov. Sídlo by v této lokalitě měly v budoucnu najít i další instituce působící v rámci resortu Ministerstva dopravy.

„Cílem Správy železnic je nejen modernizovat tratě a zkvalitňovat prostředí nádražních budov pro veřejnost, ale také zlepšovat pracovní podmínky pro naše zaměstnance. Proto jsme spolu s Českou komorou architektů vypsali mezinárodní architektonickou soutěž, která naše sny posune blíže k realitě. Spolu se zástupci Hlavního města Prahy a Městské části Praha 5 jsme vytvořili takové podmínky, které budou pro architekty zajímavé. Díky tomu od nich očekáváme, že vytvoří adekvátní, moderní a efektivní prostor, který nám umožní naplňovat naše poslání, kterým je kvalitní a bezpečná služba veřejnosti v oblasti železniční dopravy,“ říká generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Vyhlášení architektonické soutěže letos v říjnu umožní Správě železnic vybrat do března příštího roku nejlepší návrh a následně podepsat smlouvu s jeho autorem. Poté seznámí s architektonickými návrhy širokou laickou i odbornou veřejnost.

„Vzhledem k velmi dobré spolupráci s hlavním městem i městskou částí předpokládáme, že po získání nezbytných povolení zahájíme výstavbu centrály v roce 2024, přestěhování přibližně 1 300 zaměstnanců je naplánováno na rok 2026. Celkové náklady na výstavbu předpokládáme ve výši 2 miliard korun,“ popisuje Jiří Svoboda a dodává: „Uvědomujeme si, že v lokalitě Smíchova budeme v budoucnu součástí zcela nové městské čtvrti, která změní celé město, a jsme hrdí na to, že se Centrála Správy železnic stane jižní branou do hlavního města.“