Setkání s veřejností

Modřice

Zástupci Správy železnic v Modřicích informovali o přípravě vysokorychlostní železnice na jižní Moravě.

Aktuální stav přípravy úseku VRT Jižní Morava a plánovaný postup v nejbližších měsících. To byla hlavní témata setkání Správy železnic se zástupci Modřic. Těm jsme zároveň představili možnosti, jakým způsobem se obec může zapojit do přípravy nové vysokorychlostní železnice. V diskuzi se řešila i lokální témata. Například koordinace s plánovanou stavbou silniční mimoúrovňové křižovatky Moravanská.

Files to download

prezentace 2.pdf (6.7 MB) pdf