Aktuality

Na hlavním nádraží už vzniká nové páté nástupiště

Modernizace pardubického železničního uzlu pokračuje rychlým tempem. Největší objem prací se odehrává na tamním hlavním nádraží, kde se mimo jiné pracuje na výstavbě nového 5. nástupiště. Současně se buduje prodloužení dvou podchodů k němu. Začalo už také osazování prvních částí lávky přes kolejiště.

V současné etapě prací probíhá výluka části takzvané liché skupiny kolejí ve stanici. Dělníci provádějí výstavbu zcela nového 5. nástupiště včetně jeho zastřešení, stejně jako potřebné prodloužení příjezdového a odjezdového podchodu pro cestující. Souběžně s tím probíhá výstavba nových částí kanalizace, kabelovodu a kabelových sítí pro sdělovací a zabezpečovací zařízení.

Pokračují práce na železničním spodku a svršku vyloučené skupiny kolejí a kolejového rozvětvení ve směru na Kostěnice. Stejně tak dochází k úpravám na trakčním vedení. Byl vybudován nový čtyřkolejný most přes ulice J. Palacha a 17. listopadu. Do další fáze pokročila výstavba lávky pro pěší. Ve dnech 10. a 11. září 2022 byly osazeny první části její ocelové konstrukce.

Jsou hotové nové objekty – provozní budova u výhybek ve směru na Přelouč a technologická budova na opačném konci stanice. Skončily práce na prvním a druhém nástupišti, která už jen zbývá doplnit mobiliářem, jako jsou lavičky a odkládací prostory.

Pokračuje rekonstrukce jednotlivých trafostanic, a to včetně vnitřních technologií. Dokončena je naopak spínací stanice č. 1.