Aktuality

Na výtoňském mostě se dočasně uzavře pěší lávka

Kvůli postupně se zhoršujícímu stavu mostu na Výtoni musí Správa železnic pro zajištění maximální bezpečnosti dopravy rozšiřovat systém bezpečnostního monitoringu. V průběhu podzimu proto bude během instalace čidel postupně uzavřena vždy jedna z lávek pro pěší.

Dosavadní systém čidel na železničním mostě pod Vyšehradem doplní tým pod vedením Fakulty stavební ČVUT v Praze o další čidla akustické emise. Provede také doplňkový diagnostický průzkum zaměřený na kritické uzly diagonál u dolního pasu nosné konstrukce. Aby bylo možné detekovat případné únavové porušení materiálu, uzly se nejprve očistí otryskáním.

Všechny práce budou nedestruktivní a do ocelové konstrukce nijak nezasáhnou, vyžádají si ale uzavření přilehlých lávek. Od 28. srpna do 1. října bude nejprve mimo provoz lávka severní. Jižní lávka se potom uzavře mezi 2. říjnem a 12. listopadem.