Setkání s veřejností

Pouzdřany

Zástupci Správy železnic představili zastupitelům obce Pouzdřany na Břeclavsku aktuální stav přípravy budoucí vysokorychlostní trati Modřice – Šakvice (VRT Jižní Morava).

Projektový tým nastínil aktuální stav přípravy záměru a popsal plánovaný postup v nejbližších měsících i možnosti, jakým způsobem se obec může do přípravy zapojit. V rámci diskuze se řešila lokální témata týkající se navrhovaného vedení nové trati.

Jedním z bodů diskuze bylo navrhované přemostění novostavby VRT na ulici Hlavní, která je důležitou spojnicí Pouzdřan s okolními obcemi. Správa železnic zastupitele ujistila, že přístup do obce musí být v průběhu výstavby zachován.

Files to download

VRT a Pouzdřany - prezentace.pdf (5.6 MB) pdf