Aktuality

Práce na viaduktu odstartují proměnu trati

Velká akce nejen pro příznivce železnice se chystá na duben v Karlíně. Mají začít opravy Negrelliho viaduktu. Odstartuje jimi budování nového železničního spojení Prahy a Kladna – s odbočkou na letiště.

Velké změny provázené velkými nadějemi. Očekáváním, že časem se bude jezdit moderně, pohodlně – a hlavně rychle. Bez kolon na trase, která je jimi pověstná.

Taková je vize budoucnosti železniční trati z Masarykova nádraží v centru Prahy do Kladna, s odbočkou na letiště ze stanice Praha-Ruzyně. Trati, o níž se často mluví jako o „rychlodráze“. Nesprávně. Půjde o modernizovanou příměstskou železnici. Dosažení vysokorychlostních parametrů není možné, protože větší část trati vede v zástavbě. I tak by ovšem měla dvoukolejná a elektrifikovaná železnice podstatně zrychlit dopravu mezi Prahou a Kladnem – a celé oblasti také ulevit od aut. To ovšem pouze v případě, když se podaří lidi přesvědčit, že je pro ně výhodnější, aby auta opustili. A přesedli do vagonů.

ZAČNE SE V KARLÍNĚ

Nestane se to ovšem hned. Jezdit by se po nově upravené trati mohlo začít do deseti let. Termíny se ovšem mohou měnit, a to i výrazně. Letošek se však má stát mezníkem, kdy se práce konečně rozběhnou. Nejprve v Karlíně – dojde na rozsáhlé opravy Negrelliho viaduktu. Zahájení prací už je na dosah, potvrdil Deníku Bohuslav Stečínský, náměstek ředitele Stavební správy západ Správy železniční dopravní cesty (SŽDC).

„Již byla vydána všechna rozhodující stavební povolení a nyní probíhá výběrové řízení na zhotovitele,“ konstatoval. „Pokud se soutěž neprotáhne – například z důvodu odvolání některého z účastníků – mělo by se začít stavět v dubnu a stavební práce by měly probíhat do konce roku 2019,“ připomněl Stečínský.
Po dobu prací zůstane viadukt mimo provoz. To se ostatně týká i dalších úseků, které přijdou na řadu později.

S výjimkou nové trati na Letiště Václava Havla, tunelového úseku Dejvice– Veleslavín a některých krátkých úseků se většinou bude pracovat v trase současné železnice. „V daném úseku stavby bude muset být vždy přerušen drážní provoz. Během realizace staveb v úseku Praha-Hostivice bude sloužit jako objízdná trasa nově upravená trať Praha-Smíchov – Hostivice,“ vysvětlil Deníku náměstek Stečínský.
Práce na dalších dílčích úsecích se připravují, odhadovat termíny dokončení je podle SŽDC poněkud ošidné. Aktuálně platí, že stavby v úseku Praha-Veleslavín – Kladno-Ostrovec s odbočkou na Letiště Václava Havla Praha by mohly být v provozu v roce 2024. Zahájení prací na jednotlivých úsecích nicméně může ovlivnit nutnost zajištění změny územního plánu, stejně jako někdy obtížně předvídatelný průběh povolovacích procesů. Aktuální harmonogram počítá s tím, že samotná odbočka na letiště by se měla začít budovat v roce 2021. Třeba na mimopražský úsek do Kladna by mělo dojít v roce 2019.
Celkové náklady by se podle posledních odhadů měly vyšplhat na částku kolem 23 miliard korun – o konečnou sumu ale zřejmě nepůjde, připomněl Stečínský. „S ohledem na současné ceny stavebních prací, započtení tunelového řešení v úseku Dejvice–Veleslavín a úprav v oblasti Bubny–Výstaviště lze očekávat, že náklady porostou,“ poznamenal.

KLADNO ŽÁDÁ ZMĚNY

Kolem dolaďování podoby trati lze ještě čekat emoce. Nesouhlas se zdvoukolejněním trati netají obyvatelé blízkých lokalit – a Kladenští přišli s požadavkem na vedení železnice tunelem. Přáli by si i jinou trasu s přímou spojnicí na Prahu přes letiště. Primátor Milan Volf už loni upozorňoval, že je žádoucí přiblížit vlaky k lidem ze sídlišť. Cesta autem k zastávce s parkováním a čekáním na vlak je prý srovnatelná s dobou jízdy na kraj Prahy.

Naději, že prosadí svou, však Kladenští nemají velkou. Tyhle debaty skončily v červenci 2015, kdy ministerstvo dopravy schválilo variantu označovanou jako R1spěš: modernizaci současné trati Praha–Kladno.

I tento projekt má Kladenským co nabídnout, zdůraznil Stečínský. Současná doba jízdy vlakem do Prahy, která se blíží jedné hodině, se zkrátí na 30 minut. „Součástí projektu je mimo jiné modernizace železniční stanice Kladno, zastávky Kladno-město a železniční stanice Kladno-Ostrovec,“ konstatoval představitel SŽDC.

PŘIBUDOU PARKOVIŠTĚ

O tom, že chystaná úprava dráhy pomůže Kladnu i celému okolí, je přesvědčen i Petr Vomáčka z Ústředního automotoklubu (ÚAMK). Má jasno v tom, že zprovozněním modernizované železnice se z největšího středočeského města stane „předměstí“ Prahy – a lidé budou mít větší snahu opustit přeplněné autobusy nebo i svá auta. „Uvolní se i cesta po dálnici D6 a D7 nebo po staré silnici vedoucí přes Hostivici na Karlovarskou ulici v Praze,“ připomněl.
Těší se i na patrová parkoviště P+R o kapacitě alespoň 100 parkovacích míst, která by podle ÚAMK měla vyrůst u zastávek a stanic Praha-Veleslavín, Hostivice, Jeneč, Unhošť a v Kladně.
„Tato parkoviště se však již musí stavět s výhledem do budoucna – pro vozidla na alternativní paliva (hlavně CNG, LPG a s dobíjecími zásuvkami), což se často neděje,“ zdůraznil Vomáčka.