Aktuality

Přípravné práce na úseku Praha-Dejvice – Praha-Veleslavín pokračují

Technická univerzita v Bochumi v kooperaci s Maidl Tunnelconsultants, mezinárodní kapacity na ražbu plnoprofilovými tunelovacími stroji TBM, připravují nezávislé posouzení variant tunelového vedení trasy mezi stanicemi Praha-Dejvice a Praha-Veleslavín, která bude součástí nového železničního spojení centra Prahy s Letištěm Václava Havla a Kladnem.

Správa železnic společně s hlavním projektantem stavby, firmou Metroprojekt, začala provádět dva doplňující inženýrskogeologické vrty. Ty budou hluboké 90 a 58 metrů, proběhnou v nich pressiometrická a karotážní měření. Na fotce je vrtná souprava společnosti IGHG Stavební geologie vrtající skrz horní vrstvu letenských břidlic. Druhý snímek zachycuje zástupce České geologické služby u vrtných jader.