Aktuality

Pro novostavbu trati do Berouna je nutné zpracovat dokumentaci EIA

Ministerstvo životního prostředí vydalo 5.8. 2022 závěry zjišťovacího řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) pro investiční akci „Novostavba trati Praha-Smíchov – Beroun“.

Podle očekávání dospělo MŽP k závěru, že pro akci je nutné zpracovat dokumentaci EIA dle přílohy č. 4. s důrazem na oblasti uvedené v závěrech zjišťovacího řízení, které je uvedeno na:

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP513?lang=cs