Setkání s veřejností

Roudnice nad Labem

Tým ze Správy železnic připravující VRT Podřipsko opět navštívit Roudnici nad Labem. Společně s panem starostou jednali o aktuálním stavu příprav DÚR v této lokalitě.

Po představení novinek v přípravách budoucí rychlé železnice v okolí města se přítomní domluvili na veřejném představní VRT Podřipsko, které proběhne v úterý 20. června od 17.30 v roudnickém Kulturním domě Říp.