Aktuality

Sbírka pro pozůstalé po nehodě u Bělčic

Tragická událost u Bělčic, při které přišli o život naši zaměstnanci a další se vážně zranili, nás všechny hluboce zasáhla. Rádi bychom společně s vámi podali pomocnou ruku obětem a pozůstalým železniční nehody a podpořili je v této nelehké životní situaci.

Správa železnic zřídila za účelem Veřejné sbírky na humanitární pomoc pro oběti a pozůstalé mimořádných událostí na železnici (schválené Magistrátem hl. m. Prahy pod č.j. MHMP 2165164/2023 na dobu neurčitou s datem zahájení od 20. 10. 2023) účet č. 73008011/0710, jehož prostřednictvím se budou shromažďovat peněžní prostředky. K poskytnutí daru můžete využít i tento QR kód:

Aktuálně probíhající Výzva na humanitární pomoc pro oběti a pozůstalé železniční nehody Bělčice – Blatná běží od 20. října do 31. prosince 2023. Vybrané peněžní prostředky budou postupně předávány obětem a pozůstalým.

O potvrzení pro daňové účely o daru zaslaném na výše uvedený účet můžete žádat na e-mailové adrese dary@spravazeleznic.cz. Ve své žádosti prosím uvádějte jméno, příjmení, bydliště, datum narození, číslo účtu odesílatele, datum zaslání platby a částku. Od základu daně lze odečíst hodnotu poskytnutých darů, jejichž výše přesáhne alespoň 2 % ze základu daně anebo činí minimálně 1000 Kč.

I symbolický příspěvek může rodinám výrazně pomoci. Děkujeme za vaši podporu.