Aktuality

Setkání s občany Svatého Jana pod Skalou

Ve čtvrtek 12. května 2022 se od 17 hodin uskutečnilo informativní setkání zástupců Správy železnic s občany Svatého Jana pod Skalou k plánované novostavbě trati Praha-Smíchov – Beroun. Setkání proběhlo ve Svatojánské koleji vyšší odborné školy pedagogické.

Na setkání byli obyvatelé Svatého Jana pod Skalou informováni o stavu přípravy tunelu mezi Prahou-Smíchov a Berounem i změnách oproti původnímu řešení dokumentace na územní rozhodnutí z roku 2009. Byl také dán prostor pro dotazy a podněty občanů. Na dalším jednání, které by mělo proběhnout na podzim roku 2022 bude opět prezentován aktuální stav přípravy akce a způsob zapracování podnětů a připomínek občanů.