Setkání s veřejností

Syrovice, Holasice, Šakvice

Aktuální stav příprav vysokorychlostní tratě prezentovala Správa železnic v obcích Syrovice, Holasice a Šakvice.

Se zástupci těchto obcí jsme projednali technické řešení, mimoúrovňová křížení a návaznost na místní komunikace. V přínosné diskuzi jsme načerpali mnoho podnětů, kterými se budeme dále zabývat.