Čím žijeme

Trať mezi Brnem a Blanskem je dva měsíce před zprovozněním

Modernizace trati mezi Brnem, Adamovem a Blanskem se blíží do finiše. V celém úseku probíhá zejména rekonstrukce železničního svršku a všech souvisejících infrastrukturních prvků. Práce běží podle harmonogramu tak, aby se od 11. prosince mohly na koridor po roční výluce opět vrátit vlaky. Po uvedení trati do provozu bude probíhat dokončování stavby, které ale nebude mít výrazný vliv na drážní dopravu.

V úseku Brno-Maloměřice – Adamov jsou položeny obě dvě koleje, probíhá na nich sypání štěrku, podbíjení a čištění. Dále se pracuje na kabelových trasách, trakčním vedení, pozemních objektech a protihlukových stěnách, dochází k osazování návěstidel a svařování kolejových pásů, dokončují se tunely a opěrné zdi a pokračuje úprava skalních svahů. Dvě zcela nové mostní konstrukce prošly v uplynulém týdnu úspěšně zatěžovacími zkouškami. Obdobné úpravy se týkají i úseku mezi Adamovem a Blanskem, kde jsou aktuálně položeny koleje vedoucí od stanice Adamov k tunelům 8/2 a 8/1.

Ve stanici Adamov funguje v omezeném provozu lávka pro pěší a technologická lávka. Probíhá pokládka kolejí a instalace protihlukových stěn, dokončují se mostní objekty a opěrné stěny, provádí se montáž trakčního vedení, elektroinstalace a kabelových tras. V nádražní budově finišují práce ve vnitřních prostorech, které jsou zaměřeny na malby, obklady, dlažby a kompletaci elektro a sdělovacího zařízení. Od 31. srpna je zde v provozu pokladna pro cestující. Dále pokračují stavební činnosti na vnějším zateplovacím systému a terénních úpravách kolem výpravní budovy.

Podle plánu probíhá i budování podchodu na zastávce Blansko město, kde se dále pracuje na zastřešení a montáži inženýrských sítí a kabelových tras. Ke zrušení zabezpečení přejezdu dojde 30. listopadu, otevření podchodu pro veřejnost předpokládáme 9. prosince v odpoledních hodinách.

Na zmodernizovanou trať mezi Brnem a Českou Třebovou vyrazí první vlaky s novým jízdním řádem od 11. prosince. Nejprve půjde o regionální spoje a rychlíkovou linku R19. Dálková doprava mezi Brnem a Prahou se z odklonu přes Vysočinu vrátí na koridorovou trať od poloviny příštího roku. Po zprovoznění modernizovaného úseku budou ještě probíhat dokončovací práce, které nebudou mít vliv na drážní dopravu. Jisté omezení lze očekávat pouze během března a dubna příštího roku, kdy se během výluk vždy jedné u kolejí provede třetí podbití a broušení kolejnic. Mimoto se v příštím roce budou provádět opravy komunikací zasažených stavbou.

foto

foto

foto

foto