Setkání s veřejností

Ústí nad Labem

Správa železnic uspořádala setkání také se zástupci Krajského úřadu Ústeckého kraje za účasti primátora města Ústí nad Labem. Zástupci Správy železnic představili i zde aktuální stav přípravy budoucí vysokorychlostní trati.
Součástí schůzky byla diskuze o tématech týkajících se výstavby nové vysokorychlostní trati v tomto úseku.