Aktuality

V Kladně se dnes uskutečnila prezentace modernizace traťového úseku do Ostrovce

Ve stanici Kladno se dnes za účasti ministra dopravy Martina Kupky uskutečnila prezentace modernizace traťového úseku z Kladna do Kladna-Ostrovce. Byla podepsána smlouva se zhotovitelem a letos začne přípravnými pracemi realizace stavby. Zhotovitelem prací bude Společnost Kladno, kterou tvoří EUROVIA CS jako správce a STRABAG Rail a Elektrizace železnic Praha jako společníci. Vysoutěžená cena je 3 691 998 007 korun bez DPH, hotovo bude na konci roku 2024. Stavba bude navržena ke spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava na období 2021–2027.

Modernizace trati z Kladna do Ostrovce je jedním z projektů přestavby a elektrizace trati z Prahy do Kladna. Podle ministra dopravy Martina Kupky se jedná o stavbu mimořádně náročnou, ale také nákladnou. „Finanční prostředky pro realizaci této stavby jsme hledali od počátku letošního roku a moc mě těší, že se nám je podařilo zajistit,“ říká ministr Kupka a dodává: „Letos už díky tomu mohou začít přípravné práce.“

Modernizovat se bude zhruba 5,3 kilometru železniční trati až do Ostrovce. Kompletní rekonstrukcí projde stanice Kladno, a to včetně zdejší výpravní budovy. V rámci úprav kolejiště vzniknou dvě ostrovní a jedno mimoúrovňové vnější nástupiště s délkami od 200 do 230 m. Výška nástupní hrany bude ve všech případech 550 mm nad kolejí. Mimoúrovňový přístup na nástupiště bude podchodem, jeho bezbariérovost zajistí kombinace schodišť, výtahů a eskalátorů. Podchod bude protažen pod přednádražím směrem ke kročehlavskému sídlišti, před výpravní budovou bude zajištěn přestup na městské autobusy. Pro dojíždějící bude určeno i parkoviště P+R pro zhruba 270 automobilů.

Úsek z Kladna přes zastávku Kladno město až do Kladna-Ostrovce se zdvoukolejní, koncová stanice zůstane rovněž dvoukolejná. V zastávkách Kladno město a Kladno-Ostrovec jsou navržena vždy dvě vnější nástupiště s délkou nástupní hrany 230 m (Kladno město), resp. 225 m (Kladno-Ostrovec) a opět s normovou výškou 550 mm.

Nástupiště na zastávce Kladno město se přímo propojí s chodníky silničního nadjezdu. To zajistí schodiště a eskalátory, bezbariérový přístup pak bude pomocí výtahů. Cestující se tak dostanou přímo na zastávky kladenské MHD, díky tomu se nádraží Kladno město stane významným přestupním uzlem.

Železniční trať v kladenské zástavbě úrovňově kříží několik různě frekventovaných silnic. Ulice Petra Bezruče patří v největším středočeském městě k nejfrekventovanějším, proto bude zdejší železniční přejezd nahrazen silničním podjezdem. Zrušeno a nahrazeno podchodem bude rovněž křížení v Havířské ulici. Další železniční přejezdy projdou modernizací zabezpečovacího zařízení. Celá trať bude elektrizovaná, moderní příměstské vlaky tak budou jezdit z centra Prahy až do Kladna-Ostrovce.

Files to download

tisková zpráva ke stažení.pdf (135.8 kB) pdf
ŽST Kladno 1.jpg (858.0 kB) jpg
ŽST Kladno 2.jpg (733.2 kB) jpg
Kladno město.jpg (858.9 kB) jpg
Kladno-Ostrovec.jpg (1.2 MB) jpg