Aktuality

V pražském Slivenci se hovořilo o budoucí nové trati mezi Prahou a Berounem

Ve středu 3. dubna 2024 se uskutečnilo informativní setkání zástupců Správy železnic s občany Slivence k plánované novostavbě trati Praha-Smíchov – Beroun. Setkání proběhlo v budově úřadu této pražské městské části.

Na setkání byli obyvatelé informováni o technickém řešení tunelu, návrhu zařízení staveniště v katastru Městské části Praha-Slivenec, stavu přípravy projektu a právě probíhající pasportizaci vodních zdrojů.

V katastru Slivence by měla být jedna ze dvou hlavních šachet pro ražbu Berounského tunelu. Odsud bude ražba probíhat směrem k Praze a směrem k druhé šachtě u Tachlovic. Konvenční ražbou (novou rakouskou tunelovací metodou) bude ražen tunel směrem do Prahy, tunelovacími stroji (TMB – Tunnel Borring Machine) směrem k Tachlovicím.