Aktuality

Veřejná prezentace na ČVUT: Veleslavín - Letiště Václava Havla

SŽDC ve spolupráci s Metroprojektem pořádají veřejnou prezentaci a diskuzi ke zpracování projektové dokumentace k Modernizaci a novostavbě trati Praha-Veleslavín - Praha-Letiště Václava Havla. Akce se uskuteční ve čtvrtek 16. února 2017 od 16:00 na ČVUT (Fakulta dopravní, Konviktská 20, Praha 1). Projekt je součástí Modernizace trati Praha-Kladno s připojením Letiště Václava Havla.
SŽDC nedávno uzavřela smlouvu s Metroprojektem na zhotovení přípravné dokumentace stavby a zahájila projekční práce. Hlavní součásti stavby jsou modernizace, zdvoukolejnění a příprava pro elektrifikaci stávající jednokolejné trati v délce 3,8 km mezi železničními stanicemi Praha-Veleslavín a Praha-Ruzyně (rychlost 80 km/h). Elektrifikace celé trati bude dokončena v rámci poslední stavby Technologická nadstavba modernizované trati Praha – Kladno s připojením na Letiště Václava Havla.
Součástí stavby je dále obnovení zastávky Praha-Liboc, zahloubení stanice Praha–Veleslavín s přímou návazností na metro A, posun stanice Praha-Ruzyně do nové polohy za křížením s ulicí Drnovskou, vybudování nové podzemní stanice Praha-Letiště Václava Havla, novostavba dvoukolejné trati v délce 5,5 km v úseku Praha-Ruzyně – Praha-Letiště Václava Havla (rychlost 80 km/h) a vybudování nové zastávky Praha-Dlouhá Míle s návazností na P+R.