Aktuality

Začíná další fáze procesu EIA pro Berounský tunel

Poslední červencový den podala Správa železnic na Ministerstvo životního prostředí České republiky dokumentaci EIA pro plánovanou stavbu Berounského tunelu. Zpracovatelem dokumentace je společnost SUDOP Praha, a.s.

V dokumentaci jsou zapracované všechny podmínky stanovené zákonem č. 100/2001 Sb. a také požadavky vyplývající ze závěru zjišťovacího řízení, které bylo vydáno 5. srpna 2022.  

V současné době probíhá na Ministerstvu životního prostředí kontrola dokumentace a následně bude záměr zveřejněn na portálu Cenia. V rámci procesu EIA bude s největší pravděpodobností uskutečněno veřejné projednání záměru. Následovat bude zpracování posudku. Závazné stanovisko lze očekávat nejdříve v 1. čtvrtletí roku 2024.