Aktuality

Železnice na letiště: SŽDC připravuje variantu Střešovice

Praha, 2. června 2016 – Správa železniční dopravní cesty pokračuje v přípravě nového tunelového řešení úseku Dejvice-Veleslavín v rámci plánovaného železničního spojení Prahy s Letištěm Václava Havla. Centrální komise ministerstva dopravy dala v úterý 31. května 2016 investorovi zelenou s podmínkou, že ověří, zda je záměr ekonomicky efektivní. SŽDC tak má svolení podrobně rozpracovat variantu 2 jednokolejných ražených tunelů pod pražskými Střešovicemi. Do konce roku vybere projektanta a zajistí aktualizaci analýzy ekonomické efektivity s ohledem na toto řešení.

„Rozhodnutí centrální komise vřele vítáme, protože dosud uvažované varianty trasy v kritickém úseku Dejvice-Veleslavín slibovaly místním obyvatelům výraznou zátěž buď během výstavby, nebo po uvedení trati do provozu. Varianta tunelů vedených pod čtvrtí Střešovice tyto dopady naopak minimalizuje, protože umožňuje nasadit obdobnou razicí technologii jako při prodloužení metra do Motola nebo při výstavbě tunelů u Ejpovic. Toto řešení by navíc zkrátilo i jízdní doby v tomto úseku,“ vysvětluje náměstek ředitele stavební správy západ SŽDC Bohuslav Stečínský.

Všechny podpovrchové varianty však navyšují investiční náklady oproti variantě plně povrchové o více než 3 miliardy Kč, což komplikuje snahu financovat tento projekt částečně z fondů Evropské unie. Ministerstvo dopravy proto klade důraz právě na prokázání ekonomické efektivity, které je podmínkou tohoto způsobu financování.

SŽDC momentálně věnuje projektu železničního spojení Prahy s Letištěm Václava Havla hodně času i energie. Kromě zadání pro zpracovatele projektové dokumentace a aktualizované analýzy ekonomické efektivity začala připravovat i zadání dokumentace k procesu EIA, který posoudí vliv stavby na životní prostředí pro tuto variantu. Zástupci investora zároveň zahájili diskuzi s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy o nezbytných změnách územního planu a také s unijní iniciativou JASPERS o ekonomickém hodnocení záměru.

Uprostřed května představila SŽDC 4 řešení úseku Dejvice-Veleslavín: 2 v původní a 2 v nové stopě. V původní stopě uvažovala o variantě povrchové a podzemní, ty se však ukazují jako neprůchodné s ohledem na husté osídlení lokality, a slouží proto spíše jako referenční. Varianta Ořechovka vede dvojkolejným tunelem, který je ve stávající stopě hloubený a mimo ni ražený. Nová varianta Střešovice se od stávajícího vedení trati mezi Dejvicemi a Veleslavínem odchyluje nejvýrazněji a vede v celém úseku v nové stopě 2 raženými jednokolejnými tunely. Toto plně podpovrchové řešení jako jediné zcela uvolňuje koridor stávající trati v úseku Dejvice-Veleslavín, a umožňuje tedy alternativní využití prostoru například k vybudování cyklostezky. Oddělení provozu do 2 jednokolejných tunelových trub navíc výrazně zlepšuje vlastnosti z hlediska požární bezpečnosti. Největším plusem této varianty je však podpora ze strany radnice a obyvatel MČ Praha 6.