Aktuality

12.02.2021
Termín ukončení podávání žádostí o vysvětlení soutěžních podmínek
Zadavatel si dovoluje upozornit dodavatele, že dle odstavce 5.3.1 Soutěžních podmínek mohou podávat žádosti o vysvětlení Soutěžních podmínek pouze písemně, a to nejpozději 17 dní před uplynutím lhůty pro podání soutěžního návrhu, tj. nejpozději do 25.1.2021 do 24:00 hodin.
29.10.2020
Nová lhůta pro odevzdání soutěžních návrhů
V souvislosti s aktuální situací v ČR vyvolanou vládními opatřeními týkajícími se pandemie COVID-19 se prodlužuje lhůta pro podání soutěžních návrhů.
02.10.2020
Mezinárodní architektonická soutěž na Centrálu Správy železnic
Správa železnic se rozhodla vytvořit moderní a efektivní prostředí pro své pražské zaměstnance formou centralizace do jedné lokality. V souvislosti s tímto záměrem nyní vyhlašuje mezinárodní architektonickou soutěž na podobu nové centrály, která by se měla nacházet v jižní části pražského Smíchova, v oblasti těsně přiléhající k současné výpravní budově stanice Praha-Smíchov. Sídlo by v této lokalitě měly v budoucnu najít i další instituce působící v rámci resortu Ministerstva dopravy.