Odměněné návrhy

Návrh 11
Účastník:  Pelčák a partner architekti, s.r.o.
Autor: Prof. Ing. arch. Petr Pelčák
návrh 11 vizualizace

Autorský popis návrhu:

Správa železnic je důležitá státní společnost, její centrála je její tváří. Tvář máme jenom jednu, také centrála je jednou stavbou. Stavbou s charakterem, stavbou – znakem. Její forma zrcadlí dynamiku železnice i oblé tvarování rychlovlaků. Jednoznačně reprezentuje svůj subjekt ve veřejném prostoru města, který současně tvoří a naplňuje významem. Její věž nás orientuje, umožňuje určit polohu nádraží v městské krajině. Sídlu velké statní firmy dává adresu a pozici adekvátní jejímu významu. Svojí hranou v uliční frontě artikuluje specifičnost místa danou dopravním terminálem a s ním spojenou změnou měřítka a velikosti. Jeho plošnou horizontální strukturu vertikála v ulici uvozuje a vytváří motiv rozhraní urbánní textury. Urbanisticky výjimečné stavbě terminálu přináší adekvátního partnera. Věž tak svým přirozeným charakterem spojuje jinak stěží spojitelné. Vizuálně provazuje obě strany kolejiště, strukturálně a výškově propojuje novou čtvrt Smíchov City a Campus České spořitelny s prostorem Nádražní ulice a posiluje tak funkci terminálu jako spojnice. Podporuje tedy celistvý, městský charakter revitalizovaného území.

Vztaženo k plánované přestavbě Smíchova je kontextuální. Do proměny místa vtahuje projekty na druhé straně tratě a s jejich synergií zakládá na místě brownfieldu dobrou adresu. Přitom umístění centrály v jednom objektu je z podstaty věci maximálně úsporné – investičně i provozně. A rovněž enviromentálně ohleduplné i plošně flexibilní. Současně šetří cenné stavební plochy, které může Správa železnic použít pro „dotažení“ scelení svých administrativních provozů a soustředění všech doposud roztroušených organizačních jednotek do jednoho místa, například pro přesun Oblastního ředitelství Praha z prostorů nádraží Holešovice, které čeká přestavba. Do ekonomiky projektu je tedy třeba započíst rovněž hodnotu uspořených stavebních pozemků. Plocha jejich zastavitelné části je 4 500 m2, dle zadané regulace na nich lze realizovat stavby o výměře min. 26 000 m2 HPP nadzemních podlaží.

Files to download

návrh 11 textová část.pdf (3.6 MB) pdf
návrh 11 grafická čast.pdf (37.7 MB) pdf

 

 

Návrh 22
Účastník:  Ing. arch. Petr Šuma
Autor: Ing. arch. Petr Šuma, Ing. arch. Pavel Fajfr
vizualizace návrh 22

Autorský popis návrhu:

Centrála Správy Železnic, budoucí dominanta jedné z nejrychleji se rozvíjejících městských čtvrtí, Smíchova. Státní instituce jde příkladem, proto je reprezentativní, otevřená, udržitelná, komfortní pro své uživatele a pokorná vůči svému okolí. Pyšní se svojí polohou. Významný dopravní uzel takřka všech druhů dopravy a zároveň širší centrum metropole. Strategická investice, kterých není v Praze mnoho. Jedná se o významný urbanistický celek s obrovským vlivem na své okolí. Centrála zde vytváří nový obraz města. Podél Nádražní ulice vytváří městskou třídu s dynamickou tváří a živým parterem. Směrem k železnici pak odráží charakter kolejové dopravy a její linearitu. Dva odlišné městské světy, dvě tváře, jedna fasáda. Záměr takového rozsahu má obrovský potenciál pro fungování širšího okolí. Záměr, který respektuje a pokorně přijímá objemové charaktery svého okolí. Záměr vlídný k veřejnosti a otevírající se do nové městské třídy – Nádražní ulice. Centrála Správy železnic jako nové, přátelské pracoviště. Kvalitou vnitřního prostředí díky udržitelným a přírodním materiálům přispívá k efektivnímu fungování celé společnosti.

Files to download

návrh 22 textová část.pdf (22.5 MB) pdf
návrh 22 grafická část.pdf (51.2 MB) pdf