Proč ETCS

Proč nestačí starší zabezpečovací systémy?

 • Nejsou schopny dosáhnout dalšího zvýšení bezpečnosti jako ETCS
 • Jsou většinou technicky i morálně zastaralé
 • Nezajišťují jednotnost železnice v Evropě (tzv. interoperabilitu)
   

Proč zrovna ETCS, proč nebyl zvolen jiný systém?

 • Tento systém a postup v jeho budování byly zakotveny v právních předpisech EU, které jsou závazné pro všechny členské státy EU, tedy i ČR.
 • Na základě uvedených předpisů jsou definovány cíle a také závazné termíny vybudování ETCS na vybraných tratích, které musí členské státy respektovat a plánovat podle nich svoje projekty a další modernizační aktivity na železnici.
 • V první etapě se jedná především o vybavení tratí, které jsou součástí transevropské sítě TEN-T a tvoří úseky evropských nákladních koridorů.
 • Základním dokumentem, který se zabývá konkrétními požadavky a termíny implementace ETCS na železniční síti ČR, je Národní implementační plán ERTMS (odkaz na dokument).
 • Systém ETCS je v pravidelném provozu na řadě tratí a vozidlech v EU, na dalších se postupně buduje.
 • Přestože se ČR k nasazování ETCS na svých tratích a nahrazení národního systému vlakového zabezpečovače definitivně zavázala vstupem do EU, ve skutečnosti bylo techniky a odbornými kapacitami v železničním sektoru požadováno nasazení tohoto moderního zabezpečovacího systému již na přelomu tisíciletí, tedy ještě před vstupem do EU.


Jaké je srovnání postupu budování ETCS mezi námi a ostatními zeměmi?

Systém ETCS se na naší infrastruktuře buduje velmi rychle. Je však třeba, aby se začali intenzivně připravovat i dopravci. Národní implementační plán počítá s tím, že od 1. 1. 2025 nebudou na naše koridorové tratě vpuštěny vlaky nevybavené ETCS. V některých zemích je tento termín daleko pozdější – například v sousedním Německu. Na druhé straně v řadě zemí, třeba Lucembursku, Švýcarsku, Itálii nebo Rakousku, již dnes existují tratě, kam nesmí vjet vozidlo nevybavené ETCS. V tomto parametru Evropu nejenže doháníme, ale některé země i výrazně předháníme.

Plán pokrytí železniční sítě systémem ETCS Level 2 do roku 2030