Informace o zastropování cen energií

Dne 5. 10. 2022 schválila vláda nařízení, které stanovuje pravidla pro maximální výši cen elektřiny a plynu. Zastropovaná cena platí pouze pro obchodní část ceny elektřiny a plynu, ke které je nutné připočíst i další složky ceny elektřiny (cenu za distribuci elektřiny nebo plynu, příslušné položky daně). Zastropovaná cena platí pro rok 2023 a nahradí příspěvek z úsporného tarifu.

Výše zastropovaných cen elektřin:

  • 6 050 Kč/MWh včetně DPH (5 000 Kč/MWh bez DPH) za dodávku silové elektřiny
  • 157 Kč/měsíc včetně DPH (130 Kč měsíčně bez DPH) stálý měsíční plat

Výše zastropovaných cen plynu:

  • 3 025 Kč/MWh včetně DPH (2 500 Kč/MWh bez DPH) za dodávku plynu

 

Poplatky za obnovitelné zdroje (POZE) mají odpuštěné všechna odběrná místa odebírající elektřinu do konce roku 2023.

Zastropování ceny bude zohledněno v Platebním kalendáři/Rozpisu záloh.

Podrobnější informace o zastropování cen energií včetně aktualizace ze dne 2. 11. 2022 naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu:

Vláda schválila zastropování cen energií. Pomůže jak domácnostem, tak firmám | MPO

Vláda rozšířila výčet subjektů, které budou mít nárok na strop cen energií | MPO