Trakční elektřina

Měsíční statistika

Období Počet fakturovaných dopravců v měsíci Celkové množství fakturovaných MWh Poměr osobní / nákladní (%) Poměr měřené  / neměřené TEE (%)
  04/2024   47 108 217 67 / 33 73 / 27

zdroj dat: Hybridní model

 

Zúčtování spotřeby trakční elektrické energie

Od 1. 1. 2019 zajišťuje zúčtování spotřeby trakční elektrické energie (TEE) Správa železnic, státní organizace (Správa železnic). V souvislosti s tímto přesunem Správa železnic implementovala ke zkvalitnění této služby nový způsob určení spotřeby TEE na elektrických hnacích vozidlech a elektrických jednotkách (EHV/EJ) pomocí systému měření spotřeby trakční elektřiny (EMS) v kombinaci použití měrných spotřeb pro neměřené vlaky. Tyto měrné spotřeby byly nově přepočítány s využitím naměřených dat spotřeby pro jednotlivé druhy vlaků a měly by tak objektivněji reflektovat skutečný odběr na sběrači hnacího vozidla a to včetně rozlišení druhu trakce. Proto jsou i dále jsou upravovány řadou koeficientů zohledňující např. technické ztráty, roční období, atd.

Správa železnic na rozdíl od většiny ostatních (zahraničních) manažerů železniční infrastruktury sdružuje veškeré části této služby, a to díky vlastním zařízením (řídící a komunikační jednotka včetně elektroměru, anténa GSM-R a GPS), která instaluje v koordinaci s dopravci na EHV/EJ. Stejné je to i se sběrem dat z  elektroměrů a přijímačů GPS (systém DCS), výpočetním modulem pro určení spotřeby vlaků (Hybridní model), systémem pro výměnu energetických dat se zahraničními partnery (Exchange) a fakturačním systémem SAP IS-U, které jsou ve správě Správa železnic.

Veškeré tyto systémy jsou vyvíjeny a provozovány s ohledem na mezinárodně uznávané standardy UIC, normy CENELEC i ISO a v neposlední řadě nařízení komise Evropské Unie. Správa železnic je součástí mezinárodních pracovních skupin, které tyto dokumenty sestavují, revidují a podporují.

Díky vlastním systémům a mezinárodní spolupráci se Správa železnic řadí mezi přední evropské manažery infrastruktury zajišťující zúčtování TEE.

Jakékoliv dotazy k zúčtování spotřeby trakční elektrické energie, měřicím systémům a systémům pro práci s energetickými daty můžete zasílat na: SZED@spravazeleznic.cz
 

Schéma níže zachycuje základní principy získávání dat a jejich následné zpracování
Schéma základní principy získávání dat a jejich následného zpracování