Energetický mix a emise CO2

V roce 2024 je silová elektřina pro elektrickou trakci nakupována od společnosti Powertica Energie a.s. (dříve Sev.en Industry Supply a.s.).

Energetický mix u tohoto dodavatele vychází z informací uváděných na webových stránkách Operátora trhu s elektřinou a.s. (OTE).
 
Odkaz na web OTE:   Zbytkový energetický mix (ote-cr.cz)
 
Správa železnic, státní organizace, jako dodavatel trakční elektrické energie, nezajišťuje pro své odběratele (železniční dopravce využívající závislou trakci) službu výpočtu jejich uhlíkové stopy za přepravy realizované na území České republiky.

Potřebná data o spotřebě trakční el. energie k výpočtu jsou uváděna v měsíčních fakturách.

Emisní faktor (pro výpočet množství emisí oxidu uhličitého) z výroby elektřiny pro Českou republiku je 0,413 t/MWh