Studijní dokumenty a příklady otázek k odborným zkouškám

Příklady otázek k písemné zkoušce

Na této stránce jsou umístěny příklady otázek ke zkouškám z jednotlivých odborností. Jsou průběžně doplňovány a aktualizovány podle změn dokumentů a předpisů Správy železnic a souvisejících právních a technických norem. Tyto příklady otázek jsou informativního charakteru a nemusí plně korespondovat s otázkami v písemné části zkoušky.

Součástí odborné zkoušky je i ústní zkouška následující po písemné části zkoušky.

 
 Činnosti


 Zkouška 

část
dopravní
část
technická
část
všeobecná
na železničním spodku a svršku K-03 K-03_D K-03_T K-03_V
  K-05/1 K-05L1_D    K-05L1_T    K-05L1_V    
  K-05/2 K-05L2_D K-05L2_T K-05L2_V
  K-06 K-06_D K-06_T K-06_V
  KMB-10 KMB-10_D KMB-10_T KMB-10_V
  KMB-10/1       KMB-10L1_D   KMB-10L1_T   KMB-10L1_V   
         
na stavbách železničního spodku M-02 M-02_D M-02_T M-02_V
         
na budovách a bytovém  B-02 B-02_D B-02_T B-02_V
hospodářství        
         
v železniční geodézii G-01 G-01_D G-01_T G-01_V
  G-02 G-02_D G-02_T G-02_V
  G-03 XXX G-03_T XXX
         
na sdělovacím (telekomunikačním)  T-05b T-05b_D T-05b_T T-05b_V
zařízení T-05c T-05c_D T-05c_T T-05c_V
  T-05d T-05d_D T-05d_T T-05d_V
         
na zařízení zabezpečovací Z-06b Z-06b_D Z-06b_T Z-06b_V
techniky Z-06c Z-06c_D Z-06c_T Z-06c_V
  Z-06e Z-06e_D Z-06e_T Z-06e_V
  TZE TZEz_D TZEz_T TZEz_V
         
v elektrotechnice a energetice E-02a E-02a_D E-02a_T E-02a_V
  E-07 E-07_D E-07_T E-07_V
  E-08 E-08_D E-08_T E-08_V
  TZE TZEe_D TZEe_T TZEe_V