Elektrotechnika

Technické specifikace


2009
TS 9/2009-E Trolejové vedení s přívodní kolejnicí pro trakční soustavy AC 25 kV a DC 3 kV

Výrobky schválené pro použití na ŽDC

Nové výrobky je možno uvádět do provozu pouze v souladu se Směrnicí Správy železnic č.34.

Schváleno v roce: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | Schválené ČD

2023

Evidenční číslo Název Datum schválení Žadatel
01/2023-E LED Nath Istanium 22.06.2023 Urban Design s.r.o.
02/2023-E Bloková transformovna TS 24-AZ 04.10.2023 Eltraf a.s.
03/2023-E SaturLED HN 31.10.2023 THOME Lighting s.r.o.

Výrobky schválené ČD v letech 2005 - 1996 jsou v příloze

Soubory ke stažení

Výrobky pro použití na ŽDC schválené ČD (před převedením schvalovací činnosti ke Správě železnic) xls