Sdělovací zařízení

Technické specifikace
 

Odkaz na Technické specifikace Správy železnic

TS 2/2008-ZSE Dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty

TS 6/2010-S Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Výběr a projektování dotykového terminálu telefonního zapojovače

TS 3/2014-S Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Funkce STOP v systému GSM-R

TS 1/2014-SZ Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Kamerové systémy na železničních přejezdech

Směrnice č. 34 - Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní ces

Směrnice č. 35 - Technické specifikace traťových rádiových systémů a zásady pro jejich přípravu a realizaci na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu

Technická specifikace SŽ TS 1/2022-SZ - Optické kabely a jejich příslušenství v přenosové síti

Základní technické požadavky na kamerové systémy v železničních stanicích

Výrobky schválené pro použití na ŽDC

Na železničních dopravní cestě ve vlastnictví České republiky, k níž právo hospodařit vykonává Správa železnic, se smí používat výrobky železničního sdělovacího zařízení, které v souladu se systémem péče o jakost uplatňovaným v návaznosti na obecně platné právní předpisy byly schváleny Odborem automatizace a elektrotechniky ředitelství Správa železnic. Pro tyto výrobky jsou mezi Správou železnic a dodavatelem uzavřeny technické podmínky (TP), a popř. vydány zaváděcí listy sdělovací a zabezpečovací techniky . Informace k registru zaváděcích listů naleznete na zde.

Nové výrobky je možno uvádět do provozu pouze v souladu se Směrnicí Správy železnic č.34".

Výrobky schválené pro rádiové sítě naleznete zde.

Evidenční číslo TP Název zařízení Výrobce / Dodavatel Datum schválení Odkaz
14/2007-S Technologie GSM-R – infrastrukturní část systému Nortel Networks/Kapsch, s.r.o. 18.1.2007
  IP Technologie GSM-R - infrastrukturní část systému Kapsch CarrierCom s.r.o. 26.8.2014
16/2007-S,Z,E Autonomní samočinný hasicí systém FM-200 Astra security, a.s. 3.5.2007
18/2007-S Drážní komunikační systém DKS T.CZ, a.s. 15.12.2007
1/2008-S Dispečerský terminál IP TouchCall TTC Marconi, s.r.o. 10.1.2008
19/2008-S Radiovoice RV3 DCom, s.r.o. 1.7.2008
20/2008-S Železobetonový předpjatý stožár Gastel, TLI Teplotechna Ostrava, a.s. 6.8.2008
9/2009-S Elektronický zobrazovací panel EZOP STARMON, s.r.o. 1.4.2009
23/2009-S Spojovací systém TTC2000c ve funkci zapojovače TTC Marconi, s.r.o. 1.4.2009
6/2010-S Rozhlasová ústředna RU6 IP AŽD Praha, s.r.o. 1.6.2010
8/2010-S Univerzální dohledové zařízení UDZ AŽD Praha, s.r.o. 1.6.2010
9/2010-S Napájecí zdroj DC1500, zdroj 48V, 1500W se síťovým dohledem AŽD Praha, s.r.o. 1.6.2010
21/2010-S Digitální záznamové zařízení AŽD RecordDat AŽD Praha, s.r.o. 10.8.2010

26/2010-S

Elektronický reproduktor ERP STARMON, s.r.o. 6.9.2010
27/2010-S Telekomunikační obslužný panel TOP AŽD Praha, s.r.o. 17.9.2010
28/2010-S MB zapojovač SMZip AŽD Praha, s.r.o. 20.9.2010
30/2010-S VoIP PBX AŽD Praha, s.r.o. 17.9.2010
31/2010-S GSM-R GW (GSM-R brána) AŽD Praha, s.r.o. 17.9.2010
37/2010-S Cisco - ONS 15305, ONS 15454 a Cisco Transport Manager Clarystone, s.r.o. 8.11.2010
39/2010-S Hlavní hodiny typ HN 50 Elekon, s.r.o. 10.12.2010
8/2011-S GSM-R Smart House Kapsch, s.r.o. 7.2.2011
15/2011-S Radiovoice RV3 Blok TRS-IP AŽD Praha, s.r.o. 31.3.2011
16/2011-S Telekomunikační obslužný panel TOP s ovládáním TRS-IP AŽD Praha, s.r.o. 31.3.2011
34/2011-S IP Gateway pro 16 analogových portů IPGA 16 TTC Marconi, s.r.o. 6.9.2011
36/2011-S Radiovoice RV3 IN GW AŽD Praha, s.r.o. 10.10.2011
38/2011-S Bullet M5 EGHz CPE AŽD Praha, s.r.o. 14.10.2011
39/2011-S Integrační koncentrátor systému DDTS ŽDC OHL ŽS, a.s. 24.10.2011
40/2011-S Kamerový systém Cisco Video Surveillance Clarystone, s.r.o. 25.10.2011
41/2011-S Radiovoice RV3 adaptér TRS AŽD Praha, s.r.o. 4.11.2011
46/2011-S Klienti systému DDTS ŽDC ASYC, s.r.o. 9.12.2011
47/2011-S Integrační server systému DDTS ŽDC ASYC, s.r.o. 9.12.2011
50/2011-S Spojovací systém Alfa s implementovanými vlastnostmi terminálu GSM-R INOMA COMP, s.r.o. 30.11.2011
52/2011-S CAB rádio MTR10+DISPL-1 Radom, s.r.o. 15.12.2011
13/2012-S Radiovoice RV3 adaptér DTMF AŽD Praha, s.r.o. 25.4.2012
40/2012-S Stabilní hasicí zařízení FK-KOMPLET KLIKA-BP, a.s. 15.10.2012
45/2012-S Komunikační a diagnostická jednotka CDU AK Signal Brno a.s. 13.12.2012
46/2012-S Univerzální hlásič UH12 AK Signal Brno a.s. 13.12.2012
13/2013-S Akustický informační systém AKIS Elektročas s.r.o. 4.7.2013
34/2013-S Integrační server systému DDTS ŽDC OHL ŽS, a.s. 24.9.2013
35/2013-S Klient systému DDTS ŽDC OHL ŽS, a.s. 24.9.2013
38/2013-S ZZSV - požárně odolný vyzařovací systém AŽD Praha, s.r.o. 25.10.2013
45/2013-S Radiovoice RV3 adaptér MB AŽD Praha, s.r.o. 5.12.2013
46/2013-S Telekomunikační obslužný panel TOP1 AŽD Praha, s.r.o. 5.12.2013
47/2013-S PrK-M systému DDTS ŽDC ASYC, s.r.o. 5.12.2013
48/2013-S Siemens Intrunet SPC 4000/5000/6000 Rosch2 DIS s.r.o. 6.12.2013
10/2014-S 2N Helios IP Vario 2N TELEKOMUNIKACE a.s. 5.4.2014
11/2014-S Integra 3 Integoo s.r.o. 12.5.2014
12/2014-S ReDat 3 záznamová jednotka RETIA, a.s. 14.5.2014
13/2014-S NMMB-2 a NMMB-3 E-Solar, s.r.o. 19.5.2014
16/2014-S RU-IP-60 AŽD Praha s.r.o. 27.5.2014
28/2014-S MHU 115 LITES Liberec s.r.o. 18.7.2014
31/2014-S Integrační koncentrátor+ systému DDTS ŽDC ASYC, s.r.o. 1.8.2014
45/2014-S Integrační server ZAT pro DDTS ZAT a.s. 12.12.2014
1/2015-S Integrační nadstavba SBI C.G.C., a.s. 5.1.2015
12/2015-S Samočinné stabilní hasicí zařízení plynové
SSHZ- GHZ HFC 227ea
FASS s.r.o. 16.2.2015
34/2015-S TopoNet TTC Marconi, s.r.o. 15.7.2015
35/2015-S Drážní zapojovač IP Touchcall-K TTC Marconi, s.r.o. 16.7.2015
36/2015-S Cisco ASR902 TTC Marconi, s.r.o. 13.8.2015
37/2015-S Cisco ASR903 TTC Marconi, s.r.o. 14.8.2015
40/2015-S Přenosový systém SDH-multiplexy SPO 1400    
47/2015-S EPS ASTRA (synchro AS) AŽD Praha s.r.o. 07.10.2015
57/2015-S Radiovoice adaptér RÚ AŽD Praha s.r.o. 30.11.2015
2/2016-S TP zapojovač IPCT-K TTC MARCONI s.r.o 18.02.2016
24/2016-S Cisco ASR 920 TTC MARCONI s.r.o. 08.08.2016
26/2016-S IPTC, TPTGK úprava ovládání a grafika MRS TTC MARCONI s.r.o. 12.08.2016
28/2016-S 1. změna Inoma ALFA v IP INOMA COMP s.r.o. 14.09.2016
38/2016-S IP dotykový terminál TOP1 verze 2.2 AŽD Praha s.r.o. 07.11.2016
39/2016-S EZS - SA-Box a SA-EZS-DISTA STARMON s.r.o. 16.11.2016
46/2016-S KVM Switch TOM-100 AŽD Praha s.r.o. 08.12.2016
4/2017-S IP dotykový terminál INOMA verze ITX4951 GSM-R Stop Inoma Comp, s.r.o. 02.02.2017
11/2017-S Zařízení pro přenos povelů TP10/TP4 TTC MARCONI s.r.o. 10.04.2017
31/2017-S IP zapojovač TOP1 verze 2.3 AŽD Praha s.r.o. 28.08.2017
36/2017-S Komunikační jednotka ELM-201 UniControls, a.s. 03.10.2017
37/2017-S Kamerový systém pro PZZ - SEcCom    
38/2017-S Komplexní diagnostický systém CODIS Intesys BRNO s.r.o. 17.10.2017
41/2017-S IP dotykový terminál INOMA dle TS Inoma Comp, s.r.o. 30.10.2017
42/2017-S KVM Switch TOM, TP 626 4. vydání AŽD Praha s.r.o. 15.11.2017
6/2018-SZ TP1/18 Grado 1.5 STARMON s.r.o. 18.04.2018
7/2018-SZ TP AŽD 508, 6. vydání GTN AŽD Praha s.r.o. 23.04.2018
9/2018-S Ústředna EPS MHU 116/117 LITES Liberec s.r.o. 23.05.2018
16/2018-S Bezdrátový telefon Gigaset C530 TÚDC 31.10.2018
17/2018-S GSM-R router RR75i - v2 Advantech B+B SmartWorx s. r. o. 31.10.2018
2/2019-S SDH technologie Alcatel Lucent 1646SM Nokia Solution 07.03.2019
4/2019-S TP DDTS ZAT InK v 2.2 ZAT a.s. 08.04.2019
5/2019-S TP DDTS ZAT InS v 2.2 ZAT a.s. 08.04.2019
6/2019-S TP DDTS ZAT TeS v 2.2 ZAT a.s. 08.04.2019
8/2019-S Poplachový zabezpečovací a tísnový systém Galaxy Dimension Ademco CZ s. r. o. – Security Products o. z. 27.05.2019
14/2019-S Kamery HIKVISION, typ DS-2CD4xxxx-x a DS-2CD6xxxx-x, videorekordér typu DS-9xxx AŽD PRAHA s. r. o. 16.07.2019
15/2019-SZ TP 508, 7. vydání GTN AŽD PRAHA s. r. o. 09.08.2019

32/2019-S pult centralizované ochrany PCO RADOMNET II, univerzální komunikační zařízení SXS24F/D-GR RADOM s. r. o. 18.12.2019

5/2020-S HAVIS III STARMON s. r. o. 11.05.2020

6/2020-S ReDat Indicator RETIA a. s. 11.05.2020

14/2020-S GSM-R modul TMR-5T POLL, s. r. o. 24.09.2020

2/2021-S GSMRGW-K (GSM-R gateway) TTC MARCONI s.r.o. 27.01.2021

7/2021-S ReDat5 Záznamová jednotka RETIA a. s. 19.05.2021

8/2021-S IP Touchcall-K TTC MARCONI s.r.o. 29.06.2021

11/2021-S IP rozhlasový systém INOMA COMP, s.r.o. 28.07.2021

13/2021-S EZOP-JR STARMON s. r. o. 01.09.2021

14/2021-S StarAlarm 2.0 STARMON s. r. o. 01.09.2021

  ASHS ASTRA security AŽD Praha s.r.o.. 02.03.2022

3/2022-S FlexiCube a FlexiCube Gateway Intesys s. r.o. 19.04.2022

6/2022-S RV3 GSM-R STOP AŽD Praha s r.o. 1.7.2022

8/2022-S Telekomunikační obslužný panel TOP1 DCom spol. s r.o. 21.9.2022

10/2022-S Napájecí zdroj NetSure 5100 AŽD Praha s r.o. 20.1.2023

4/2023-S IPGA-K (VoIP/MB brána) TTC MARCONI s. r. o. 03.04.2023

5/2023-S Milestone XProtect Corporate AŽD Praha s r.o. 03.04.2023

7/2023-S IPGA-K (MRS, KAC) TTC MARCONI s. r. o. 05.05.2023

8/2023-S Tabule GITA STARMON s.r.o. 01.06.2023

10/2023-S EPS Previdia Compact KELCOM International, spol. s r.o. 01.06.2023

13/2023-S Milestone XProtect Professional AŽD Praha s.r.o. 17.07.2023

25/2023-S Systém detekce sesuvu půdy ZAT a.s. 08.09.2023

1/2024-S Systém ASSET 801R-804R-812R – integrovaný bezpečnostní systém Trade FIDES, a.s. 04.01.2024

  kabelové spojky pro netlakované, armované sdělovací kabely SINIL SIC 500/EZE Raycom s.r.o. 01.02.2024