3.3. Prefabrikáty propustků

Základními předpisy pro použití prefabrikovaných konstrukcí propustků v síti Správy železnic jsou Obecné technické podmínky (OTP – viz níže) pro železobetonové trouby propustků a TKP staveb státních drah, kapitoly 17 Beton pro konstrukce a 18 Betonové mosty a konstrukce.

Po splnění uvedených podmínek vystavuje Odbor traťového hospodářství Generálního ředitelství Správy železnic Osvědčení o ověření kvality a shody s požadavky stanovenými v OTP.

Kontaktní údaje:

Ing. David Zeman
Správa železnic, státní organizace
Generální ředitelství
Odbor traťového hospodářství (O13)
Oddělení mostů a tunelů
Křižíkova 2, 186 00 PRAHA 8
tel.: 972 244 144
mobil: 725 775 096
e-mail: zemand@szdc.cz

Soubory ke stažení

OTP prefabrikáty trubních propustků pdf  
Schválené prefabrikáty propustků xls  
Seznam oprávněných firem pro montáž prefabrikátů propustků ŽPSV pdf