Broušení pojížděných součástí výhybek

Cyklické broušení pojížděných součástí výhybek

Z důvodů zajištění hospodárného využívání pojížděných součástí výhybek a výhybkových konstrukcí je na tratích SŽ uplatňována opravná reprofilace prováděná v pravidelných intervalech, tzv. cyklické broušení. Pravidla a podmínky stanovuje Pokyn generálního ředitele č. 10/2015 Cyklické broušení pojížděných součástí výhybek a výhybkových konstrukcí (dále jen „Pokyn“).

Tento vnitřní pokyn ukládá jednotlivým správcům tratí povinnost zařadit všechny výhybky do cyklů broušení a požadovat od zhotovitelů:

  • fotografie broušených součástí ve formátu JPG v kvalitě min. 300 dpi a velikosti cca 2 MB,
  • příčné profily broušených součástí výhybky před a po provedeném broušení sejmuté digitálním profiloměrem schváleným CTD (Centrum techniky a diagnostiky),
  • protokol o broušení výhybkových konstrukcí (pdf),(xlsx)

Od roku 2021 platí povinnost zasílat fotografie a sejmuté příčné řezy/profily u všech ručně broušených součástí výhybek, pořizování a zasílání těchto dat je obsažené v ceníkové položce broušení.

Data zhotovitelé zasílají prostřednictvím vkládacího formuláře na stránkách http://diagnostika.tudc.cz/. Přístupové údaje poskytnou níže uvedené kontaktní osoby.

Kontaktní osoby:

Ing. Jakub Karásek                                             Ing. Jiří Palaščak
tel. 972 741 033, 725 556 962                            tel. 972 740 406, 724 550 162 
email: karasek@spravazeleznic.cz                       email: palascak@spravazeleznic.cz
Jeremenkova 103/23, 779 00 Olomouc                Jeremenkova 103/23, 779 00 Olomouc
 

Výkony cyklického broušení výhybek jsou realizovány převážně zhotovitelskými subjekty se zavedeným systémem řízení kontroly kvality prací, kterým CTD vydalo Osvědčení k broušení pojížděných součástí výhybek dle předpisu SŽ S3/1. Seznam držitelů platných osvědčení je zveřejněn na internetových stránkách:

https://www.tudc.cz/index.php/dokumenty/seznam-osvedceni/brouseni-pojizdenych-soucasti-vyhybek-externi/

Přihlášky k ověření znalostí broušení předkládejte formou objednávky na výše uvedené kontakty. K přihlášce připojte jmenný seznam vedoucích prací broušení pojížděných součástí výhybek s daty narození a seznam brousících a diagnostických prostředků s platnou kalibrací.

Umělé posunutí začátku vedení jazyka výhybky broušením

Technologii umělého posunutí začátku vedení jazyka výhybky broušením mohou provádět pouze ti zhotovitelé vlastníci Osvědčení k broušení pojížděných součástí výhybek s úrovní D. Úprava jazyka se provádí podle přílohy V předpisu SŽ S3/1 – změna 1 a podle vzorových výkresů nacházejících se níže v souborech ke stažení.

Files to download

01 Šikmé odbroušení.pdf (146.8 kB) pdf
02 Vodorovné odbroušení.pdf (149.5 kB) pdf
03 Podélné řezy.pdf (36.6 kB) pdf