Prohlášení o shodě, stavební technická osvědčení a protokoly o provedených zkouškách

Příloha k prodejnímu dokladu při prodeji užitých betonových výrobků:

 

Stavební technická osvědčení a protokoly o provedených zkouškách pro železniční svršek:

Prefabrikovaný prvek z obyčejného betonu pro nekonstrukční nebo lehké konstrukční použití (typ betonový pražec):

Stavební technická osvědčení a protokoly o provedených zkouškách pro železniční spodek:

Betonové bloky pro zpevněné venkovní plochy :

Velkoplošné železobetonové desky pro zádlažbu (konzolové desky typové řady K) :