Stavba Domažlice – Furth im Wald

Jedná se o elektrifikaci stávající jednokolejné trati a zavedení evropského vlakového zabezpečovače ETCS. V případě, že v tomto úseku dojde v budoucnu ke zdvoukolejnění trati, musí být z územních důvodů vedeno mimo stávající stopu.

Harmonogram

V letech 2024-2025 bude probíhat příprava projektu. Realizace se předpokládá v letech 2027-2030, v částečném zákrytu s úsekem Stod-Domažlice.